Юрій Лабунський назвав головні тенденції в IT-галузі

Сьогодні IT-галузь є дужезатребуваною як з боку майбутньої професійної реалізації, так і для веденнябізнесу, отримання освіти. Це й не дивно, адже можливості, які відкриваються,здатні істотно спростити і прискорити багато процесів.

Сьогодні навряд чи хтось буде спростовувати той факт, що інформаційні технології досить міцно увійшли в життя суспільства, сім'ї та кожного з нас. І якщо всього кілька років тому зручності від їх використання були лише передумовами для подальшого активного впровадження в сфері освіти і роботи, то останній рік показав гостру потребу в цьому. Через об'єктивні причини весь світ був змушений піти у формат дистанційної роботи та навчання. Це своєю чергою дозволило виявити необхідний попит і спрогнозувати приблизні тенденції подальшого цифрового розвитку в усіх областях.

Які нові можливості з'являться укожного з нас? Як оцифруєтьсясвіт найближчим часом?Намагатися самостійно зробити якісь прогнози, це свідомо програшний варіант,тому що зміни наздоженуть нас швидше, ніж ми зможемо додуматися до них. Дляцього існують експерти, проводяться аналітичні конференції і складаютьсяконкретні плани розвитку та впровадження нових IT-розробок і досягнень. Одним зтаких експертів можна назвати президента компанії «Інформаційні технології»,аналітика в області телекомунікацій Юрія Лабунського.Грунтуючись на своєму багаторічному досвіді і бувши безпосереднім учасником процесу розвитку IT в Україні, вінсформулював список основних трендів в даній області. Вони найімовірніше можутьзовсім скоро стати нашими реаліями і, можливо, навіть кардинально змінятьзвичний плин життя.

1. «Інтернет поведінки» - Internet of Behaviors (IoB)

Зараз аналітики дотримуютьсядумки, що ми вступаємо в еру «інтернету поведінки». По суті, ми вже однією ногою там, так як сьогодні такіпристрої, як фітнес-браслети або розумні годинники, нікого не дивують. А це свого родудатчики з кріпленням, які відстежують розташування його власника. Еволюціяподібних пристроїв для збору більш докладної інформації в бік імплантів або чіпів - це наступнийзакономірний крок. За їхдопомогою будуть вивчатися поведінкові звички людини, що дозволить прогнозуватиїї подальші кроки, скажімо,при купівлі чогось, івідповідно впливати на цей факт на користь конкретного об'єкта-представникапослуги. Це вигідно для торговельних майданчиків, бо дозволить підняти продажі і товарообіг.Адже лишень доситьперсоналізувати користувачеві контент відповідно до його стилю життя і інтересів. Уже зараз ми можемо спостерігати це наприкладі наданої інформації в фейсбуці або гуглі. Адже у кожного з насінформаційна стрічка індивідуальна, помічали? Можна спрогнозувати, що до кінця2025 року понад половини населення світу буде брати участь як мінімум в однійпрограмі IoB, комерційної або державної. Але це може викликати етичні тасоціальні конфлікти.

Більш того, це може створюватинавколо конкретної людини її унікальний світ думок, вражень,речей, рекомендацій поведінки і кожна людина опиниться добровільно в своєму унікальному світі, що зробить дуже важким процес взаєморозуміння між людьми, якого і без того складно досягти.

 

2. Активне впровадженнякриптовалют

Цей термін все активніше витає вповітрі, але в повсякденному житті ми з ним поки не стикалися. За останній рікзагальний світовий обігкриптовалют досяг $ 155 млрд. Щойнобанки почнуть застосовувати нові фінансові технології, ринок відповідно виростеще більше. Вже сьогодні можна говорити, що банківська галузь збільшує вартістьбізнесу завдяки впровадженню криптовалюти на базі блокчейну.Якщо врахувати, що найближчим часом на один рівень з паперовими вийдуть криптогроші, то вже зараз необхідно активно починати процес реформаціїплатіжних систем, міняти принципи оподаткування і встановлення цін на товари іпослуги. І це стосується не тільки банківської сфери, але всіх підприємств.

 

3. Інформаційна революція

У найближчі роки слід бутиготовим до того, що помилкова інформація перевершить за кількістю реальну. Штучнийінтелект (ШІ) дозволить виробляти фейки такої високої якості, що їх буде майженеможливо розпізнати і блокувати за допомогою іншого алгоритму. Це сприятимеформуванню «реальності поза законом», втіленням якої стануть штучно згенерованінейромережами зображення,відеоролики, документи і навіть звуки. Вони ж можуть дискредитувати свої реальні прототипи і негативно впливатина репутацію, при чому, з величезною швидкістю. Таким чином, для того, щобоперативно виявляти фейки про себе, компаніям доведеться використовувати більшдосконалі інструменти реагування. А це сприятиме вдосконаленню інструментівстворення неправдивої інформації. І хто в результаті переможе зараз важкосказати, адже і тут процеспідпорядковується принципу «дія - протидія» або «отрута - антидот».

4. Демократизація IT

В силу технологічного прогресу отримати необхідні знання щодо технічних абобізнес-інструментів можливо буде без масштабного або дорогого навчання.Наприклад, буде можливо виконувати процес генерування даних, не володіючи знаннямиі навичками професійного аналітика, а використовуючи інструменти розробки з ШІ.Це дозволить автоматично генерувати коди і проводити тестування. Відповідноможна припустити, що найбільш активно розвиватимуться сфери розробки додатків,проєктування, бази знань, їх обробка та аналітика даних. У чому може бутинебезпека процесу демократизації? - У тому, як каже Юрій Лабунський, що можевиникнути «тіньовий» штучний інтелект. Це означає, що хтось без спеціальноїпідготовки може залучити прості у використанні інструменти для створеннявласних рішень з елементами штучного інтелекту. А ось з якою метою, це навітьможе бути питанням глобальної безпеки...

 

5. Гіперавтоматизація ринку праці

Гіперавтоматизація - це організаційний підхід в управлінні, якийвикористовується для швидкої автоматизації якомога більшої кількості процесів іпослуг.

Уже зараз ми спостерігаємо те, що роботодавці віддають перевагу«універсальним солдатам», тобто тим, хто володіє відразу декількома навичками іздатний виконувати одночасно не одне професійне завдання. Значна кількість щедонедавна «ручної» роботи вже зараз автоматизована і доручена алгоритмам імашинам. В недалекому майбутньому велика частина діяльності буде пов'язана не зтехнологіями, а з бізнесом. Тут слід згадати про важливість хмарногосередовища, яке повинне включати в себе найнеобхідніші офісні базовіінструменти та мати високий рівень безпеки для можливості організації спільноїроботи в рамках однієї програми. Це в свою чергу дозволить прискоритибізнес-процеси і скоротити статтю на утримання штату. Вже сьогодні багатороботодавців прийшли до висновку, що віддалена робота є більш вигідною іефективною. В Україні навіть був прийнятий закон №4051 про віддалену роботу, щодозволило скоригувати робочі процеси під час першої та другої хвиль пандемії.Але для багатьох такий графік розглядається на умовах постійної діяльностінезалежно від ситуації з вірусом.

6. Активний розвиток чатботів

Додатки поступово будуть витіснятися чатботами, сервісами візуального іголосового пошуку товарів. Це пов'язано з IoB, так як компанії безпосередньобудуть зацікавлені в нових інструментах залучення покупців.

Використання технологій Інтернету поведінки за допомогою генерування чатботівдозволить краще розуміти бажання споживачів і їх наміри. Це відповідно призведедо збільшення залученості нових покупців, що дозволить збільшити майданчикам виторгі свою частку на ринку. За даними аналітиків, в 2021 році один тільки попит наголосових помічників створить ринок розміром $ 3,5 млрд.

7. Процес «самопідриву» найбільших IТ-компаній

Вже в 2020 році почався процес «самопідриву» таких великих IТ-компаній, якамериканські корпорації Facebook, Apple, Amazon і Google, так і китайськіAlibaba, Baidu і Tencent. Деякі з них добровільно почали міняти формат своєїдіяльності внаслідок збільшення їх впливу. Останнє призводить поступово дотого, що все складніше створювати нові ефективні сценарії і алгоритми отриманняприбутку, які не були б повторенням конкурентів. Адже це означатиме втратуінтересу з боку користувачів, а відповідно стане неліквідним для рекламодавців.І саме для того, щоб не відставати в конкурентній гонитві доведетьсякардинально змінювати стандартні і звичні на сьогоднішні сценарії, що спричинитьвеличезні ризики. Але, як то кажуть, хто не ризикує...

8. Зміна вектора кібербезпеки

Слід сказати, що використання нових технологій звичайно ж буде змінюватиландшафт IT як в позитивному напрямку, так і в негативному. Впровадження чогосьінноваційного завжди передбачає виникнення певних вразливих місць, що можестати «лазівками» для їх використань не в позитивному ключі з метою атак, аж дозагрози глобальній безпеці.

Якщо врахувати, що в ужиток активно будуть вводитися технології ШІ, товиникне необхідність прогнозування можливих загроз внаслідок цього івпровадження попереджувальних заходів. Тобто гостро постане необхідність діятина випередження. Саме з цією метою логічно припустити, що особлива увагаприділятиметься захисту систем, що використовують штучний інтелект,застосуванню його для зміцнення оборони і попередження не коректного використанняШІ в атаках. Адже кожна інновація, як погоджується з думками світовиханалітиків Юрій Лабунський, може використовуватися не тільки в благих, але і взловмисних цілях. Тому організаціям необхідно розуміти, як хакери можутьатакувати їх системи безпеки на тренувальному етапі і в режимі прогнозування.

Слід також враховувати, що активний розвиток технологій і їх застосуваннястворить безліч «чорних дірок» - негативних наслідків від нововведень, щопотребують перерозподілу бюджету на кібербезпеку. Левова частка його будеспрямована на усунення наслідків від кібератак в той час, як решту коштівнеобхідно буде направити на розробку попереджувальних і блокувальних заходів.

За словами Юрія Лабунського, основні зміни в світі IT в найближчі рокиприведуть до появи нових можливостей не тільки для ведення бізнесу, вирішеннябізнес-завдань і підвищення ефективності, але й для зміни самого поняття інформаціїта сприйняття цифровій реальності, яка поступово буде все більше залучатикожного з нас. І питання диференціювання неправдивої інформації буде дужеважливим, особливо для виховання дітей. Адже від того яка інформація будезакладена в їх голови в дитинстві і в школі безпосередньо залежить майбутнєлюдства. Вже зараз ваші діти більшу частину свого часу і уваги віддаютьсмартфонам. І вже не батьки, а віртуальний смартфонний контент формує їхнюпсихіку, самооцінку і ставлення до тих чи інших викликів реальності. А вонизвикли до викликів віртуальної помилкової. І це видається найбільшою прийдешньоюнебезпекою не лише для окремої дитини, але й планети в цілому.

Вже явно назріла необхідність створення найрозумнішого штучного інтелекту,який буде відсікати неправдиву інформацію, неадекватну віртуальну реальність,фейкові факти і думки як мінімум в смартфонах дітей і підлітків до 18 років.